banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

20160620 095816   W dniu 20 czerwca 2016 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z Panią Magdaleną Olech z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tomaszowie Maz. na temat ,,Bezpieczeństwo na wsi w czasie wakacji’’ W spotkaniu uczestniczyły klasy 0-III i klasy IV-VI. Celem pogadanki było poszerzenie wiedzy uczniów na temat zasad bezpieczeństwa podczas pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego. Szczególną uwagę prowadząca zwróciła na zapobieganie wypadkom najczęściej występującym latem: m.in. związanymi ze żniwami, poruszaniem się po drogach publicznych, upadkami oraz prace, jakich dzieci do lat 15 nie powinny wykonywać. W pierwszej części spotkania zarówno uczniowie klas 0-III i IV-VI obejrzeli film ,który opowiadał o zasadach bezpiecznego pobytu na wsi następnie został zorganizowany konkurs wiedzy o bezpiecznych wakacjach na wsi.


W młodszej grupie nagrody otrzymali: Aleksandra Flisiak kl. II –rakietki do babingtona, Patrycja Pichola klasa II –piłkę do siatkówki , Paulina Cieślik kl. III –piłkę do siatkówki. W grupie starszej nagrody otrzymali: Kinga Pichola kl. IV- piłkę do gry w nogę, Szymon Świech kl. IV - piłkę do siatkówki, Piotr Kwapis- kl.VI rakietki do babingtona. Spotkanie to pokazało, że pomoc podczas prac w gospodarstwie rolnym jest bardzo ważna, jednakże znacznie ważniejsze jest bezpieczeństwo, które powinni dbać rodzice i sami uczniowie. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali książeczki i opaski odblaskowe.