banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

Kadra Pedagogiczna

w roku szkolnym 2018/2019

mgr Żmuda Edyta – dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne w kl. V - VI

mgr Borek Grażyna – edukacja wczesnoszkolna w kl. III, wychowanie do życia w rodzinie, gimnastyka korekcyjna

mgr Dwornik Irena – świetlica, muzyka w kl. I – VII, informatyka w kl. I - III

mgr Polus Agnieszka – religia, wychowawca w kl. VII, zajęcia rewalidacyjne

mgr Smolarek Małgorzata – język polski, wychowawca w kl. VIII

mgr Muszyńska Anna – matematyka, plastyka, wychowawca w kl. VI

mgr Marzena Kotynia - edukacja wczesnoszkolna w kl. I, język angielski w kl. I - III

mgr Krześniewska Marta – edukacja wczesnoszkolna w kl. II, logopeda

mgr Bryś Magdalena – przyroda, biologia, świetlica, wychowawca w kl. V

mgr Czajkowska – Wałęsa Dominika – język niemiecki w kl. IV – VIII

mgr Kaniewski Piotr – zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka, technika

mgr Romaldowska Monika - język angielski w kl. IV – VIII, historia w kl. IV – V, wychowawca w kl. IV

mgr Trepiak Renata – geografia w kl. V, VII, VIII

mgr Sowik Rafał - historia w kl. VI – VIII

mgr Schab Urszula – chemia w kl. VII - VIII

mgr Staszewska Anna – fizyka w kl. VII –VIII

mgr Baldiszak Małgorzata – edukacja dla bezpieczeństwa w kl. VIII

mgr Pecyna Elżbieta – wiedza o społeczeństwie w kl. VIII

mgr Kozioł Andrzej - wychowanie fizyczne w kl. IV

mgr Żmuda Wiesław - wychowanie fizyczne w kl. VII – VIII

mgr Miazga - Krysakowska Anita – pedagog szkolny

Wiśnik Natalia – nauczyciel wspomagający