Oficjalna strona Publicznej Szkoły Podstawowej w GlinnikuKonkursy 2015/2017Finał Regionalnego Międzyszkolnego Konkursu Kaligraficznego

banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

p4280640Motto:
„Ci, którzy nie szczędząc sił, formują piękne litery, którzy starannie kaligrafują słowa,
są istotami szczęśliwymi”
„Księga myśli” Edmund Jabes

Głównym sponsorem projektu „Regionalny Międzyszkolny Konkurs Kaligraficzny” jest Fundacja PKO BP „DOBRO PROCENTUJE” , która podejmuje działania na rzecz dobra publicznego w zakresie m.in. oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, ochrony środowiska, a w tym działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promowania celów społecznych w środowisku bankowym i organizacji wolontariatu. Nasz konkurs jest jednym z Projektów Lokalnych.
Wolontariuszem powiązanym z Bankiem, który zainicjował procedury pomocy był pan Jarosław Broczkowski z Centrum Operacji PKO BP.
PKO FND LOGO RGB

28 kwietnia 2017r. dla uświetnienia 80 rocznicy ufundowania stałej siedziby Szkoły Podstawowej w Glinniku odbył się finał Regionalnego Międzyszkolnego Konkursu Kaligraficznego, do którego zakwalifikowano 70 prac z 15 szkół podstawowych
- Szkoła Podstawowa w Królowej Woli,
- Zespół Szkół w Wiadernie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubochni,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach,
- Szkoła Podstawowa w Brzustowie,
- Szkoła Podstawowa w Rzeczycy,
- Szkoła Filialna w Luboczy,
- Szkoła Podstawowa w Wolborzu,
- Szkoła Podstawowa w Rzgowie,
- Szkoła Podstawowa w Komorowie,
- Szkoła Podstawowa w Chorzęcinie,
- Zespół Szkół i Przedszkola w Czerniewicach,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu,
- Szkoła Podstawowa w Rzgowie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku.
z 8 gmin:

 • Inowłódz
 • Rzeczyca
 • Tomaszów Maz.
 • Lubochnia
 • Rzgów
 • Wolbórz
 • Czerniewice
 • Mniszków

i 4 powiatów:

 • Tomaszów Maz.
 • Opoczno
 • Piotrków
 • Łódź

Cele Regionalnego Międzyszkolnego Konkursu Kaligraficznego to:

 • rozpowszechnianie sztuki kaligrafii wśród dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie umiejętności pięknego pisania piórem,
 • rozbudzenie i doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, estetycznego pisma,
 • rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, w tym gwary ludowej,
 • uwrażliwianie na piękno pisma odręcznego,
 • zabawa z piórem w ręku rozwijająca poczucie piękna i dobrego smaku,
 • rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,
 • kształtowanie charakteru - wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju.
 • promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
 • promocja dorobku poetyckiego twórców regionalnych, ludowych,
 • budowa tożsamości kulturowej, kultywowanie tradycji,
 • integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk.

Zadaniem uczestników było piękne odręczne przepisanie tekstu:

 • w kategorii klas II – III szkoły podstawowej

• dowolnego utworu poetyckiego lub jego fragmentów (co najmniej 8 wersów)
z literatury dziecięcej piórem ze stalówką lub piórkiem na gładkim papierze A 4 we właściwej liniaturze bez użycia korektora jednostronnie.

 • w kategorii klas IV – VI szkoły podstawowej

• utworu poetyckiego lub jego fragmentów (co najmniej 12 wersów) promującego region, opiewającego uroki Małej Ojczyzny wybranego twórcy regionalnego, ludowego piórem ze stalówką lub piórkiem na gładkim papierze A 4 we właściwej liniaturze bez użycia korektora jednostronnie.
Do przepisywania tekstu nie dopuszczano innych narzędzi piśmienniczych np. pióra kulkowego, pędzelka, długopisu, mazaka, cienkopisu, itp.
Pierwsza litera tekstu, tzw. inicjał mogła być wykonana w sposób ozdobny, według własnego projektu. Mile widziane były również wszelkie ozdobniki i małe ilustracje do tekstu, iluminacje, także ozdobne linie, ramki, graficzne dekoracje roślinne, ludowe wykonane odręcznie.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem metodyka nauczania języka polskiego pani Gabryeli Rokseli sprawdziła i oceniła prace według następujących kryteriów

 • staranność i płynność pisma,
 • dopełnienie kształtów liter,
 • estetyka i właściwe połączenia literowe,
 • jednolitość pochylenia tekstu bądź kroju pisma prostego,
 • utrzymywanie się w liniaturze,
 • poprawność odwzorowania tekstu,
 • poprawność graficzna, ortograficzna i interpunkcyjna, oryginalność kroju pisma,
 • czytelność pisma,
 • ogólne walory estetyczne pracy,
 • trafność doboru tekstu poetyckiego,
 • samodzielność wykonania zadania konkursowego
 • i przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii klas II-III

I nagroda przewodniczącego Rady Powiatu tomaszowskiego Piotra Majchrowskiego
„Złote piórko”
PATRYK SZUMIEŁ
Zespół Szkół i Przedszkola w Czerniewicach
Opiekun: Barbara Staruch

II nagroda wójta Gminy Lubochnia Tadeusza Józwika
„Srebrne piórko”
JAN JARZĘBSKI
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu
Opiekun: Halina Socha

III nagroda przewodniczącego Rady Gminy Lubochnia Tadeusza Skonecznego
„Brązowe piórko”
JULITA PASIŃSKA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzustowie
Opiekun: Aleksandra Koselak

IV nagroda dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku Edyty Żmudy
„Żelazne piórko”
JOWITA MAZUREK
Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku
Opiekun: Marzena Kotynia

ponadto przyznano 12 wyróżnień

 

Martyna Pązik

Anna Butkiewicz

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Brzustowie

Kornelia Pasik

Małgorzata Wasiak

Zespół Szkół i Przedszkola
w Czerniewicach

Daria Szewczyk

Barbara Staruch

Aleksandra Wiśnik

Katarzyna Piekarska

Aleksandra Pietrzak

Małgorzata Broszkiewicz

Zespół Szkół w Komorowie

Dorota Suska

Joanna Łysakowska

Szkoła Podstawowa

w Królowej Woli

Anna Szymańczyk

Agnieszka Lubicka

Filip Marszałek

Jadwiga Kotynia

Zespół Szkół w Wiadernie

Maja Jaros

Barbara Bartosik

Szkoła Podstawowa
w Wolborzu

Jakub Plich

Lucyna Dąbrowska

Karolina Przybysz

Monika Król

Szkoła Podstawowa w Bukowcu
nad Pilicą

Karolina Piwońska

Alicja Sztandor

Szkoła Podstawowa w Rzgowie

w kategorii klas IV - VI

I nagroda przewodniczącego Rady Powiatu tomaszowskiego Piotra Majchrowskiego
„Złote pióro”
WIKTORIA ŁYSAKOWSKA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku
Opiekun: Małgorzata Smolarek

II nagroda wójta Gminy Lubochnia Tadeusza Józwika
„Srebrne pióro”
AMELIA LIS
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach
Opiekun: Marzena Zrobek

III nagroda przewodniczącego Rady Gminy Lubochnia Tadeusza Skonecznego
„Brązowe pióro”
KORNELIA BERNACIAK
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubochni
Opiekun: Agnieszka Kowalska

IV nagroda dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku Edyty Żmudy
„Żelazne pióro”
PIOTR MAZUREK
Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku
Opiekun: Marzena Kotynia

ponadto przyznano 11 wyróżnień

 

Zuzanna Miszczyk

Jolanta Kopacz

Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzustowie

Gracjan Garlikowski

Małgorzata Smolarek

Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku

Paweł Karwasik

Dawid Pająk

Szymon Świech

Zuzanna Warsicka

Monika Szmigiel

Anna Dziubałtowska-Koselak

Szkoła Podstawowa
w Królowej Woli

Olga Jarząbek

Agnieszka Kowalska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubochni

Monika Spała

Agnieszka Bernaciak

Amelia Domagała

Jadwiga Kowalczyk

Szkoła Podstawowa
w Rzeczycy

Hanna Bezat

Marzena Zrobek

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach

Poza protokołem przyznano NAGRODY SPECJALNE

- dyrektora Muzeum w Tomaszowie Maz. pani Doroty Skorupy-Bill
dla Agaty Przyborek ze Szkoły Podstawowej w Rzeczycy
Martyny Kowalskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni
Dawida Pająka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku

- dyrektora Powiatowego Centrum Animacji Społecznej pani Elżbiety Łojszczyk

dla Jowity Mazurek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku

- Janiny Schab - absolwentki naszej szkoły, regionalnej poetki

dla Zuzanny Warsickiej z Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku.
Uczestnicy finału konkursu otrzymali także tomiki wierszy z dedykacjami autorki.

Poza wymienionymi już powyżej gośćmi uroczystość uświetnili swoją obecnością także: przewodniczący Rady Gminy Lubochnia - Tadeusz Skoneczny, radny Gminy Lubochnia - Stanisław Knotek, sekretarz Urzędu Gminy Lubochnia - Maria Jolanta Ochota, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb. - Dariusz Magacz, przewodnicząca Rady Rodziców SP w Glinniku - Sławomira Grad, przedstawiciele mediów - Marzanna Majewska - Tomaszowski Informator Tygodniowy i Janusz Pająk – Telewizja Amazing Tomaszów Maz.

Dzięki hojności sponsorów – przede wszystkim Fundacji PKO BP i przewodniczącemu Rady Powiatu tomaszowskiemu, wójtowi i Radzie Gminy Lubochnia, Radzie Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku laureaci konkursu otrzymali wspaniałe statuetki, nagrody książkowe, pióra, liczne upominki; zaś wyróżnieni uczniowie dostali nagrody książkowe, pióra, upominki. Szkoły biorące udział w przedsięwzięciu wzbogaciły się o pozycje książkowe z zakresu kaligrafii oraz materiały promujące Powiat tomaszowski i Gminę Lubochnia.

Wsparcia merytorycznego udzielili:

 • Muzeum w Tomaszowie Maz.
 • Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb.

Po uroczystym rozdaniu nagród dla uczniów kl. IV-VI odbyły się warsztaty etnograficzne poprowadzone przez pracownika Muzeum w Tomaszowie Maz. pana Michała Pająka na temat regionalnych motywów ludowych oraz dla młodszej grupy warsztaty z historii pisma i kaligrafii prowadzone przez Kreatywną Edukację „Geniusz”.
Poza tym na korytarzu szkoły można było zobaczyć wystawę starych fotografii, utrwalających 80 lat istnienia stałej siedziby szkoły na Glinniku. Dodatkową atrakcję stanowiło stoisko Banku PKO BP, w którym propagowano systematyczne oszczędzanie w SKO.
Wspólne integracyjne spotkanie zakończył poczęstunek.

Wszystkim sponsorom, patronom, dyrektorom szkół, gościom, nauczycielom-opiekunom, rodzicom, a przede wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w Regionalnym Międzyszkolnym Konkursie Regionalnym, żywiąc nadzieję, że spotkamy się za rok.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć i materiału filmowego z finału konkursu przygotowanego przez Telewizję Amazing Tomaszów Maz. https://www.youtube.com/watch?v=0Mk02EIN_Eg

Protokół z konkursu kaligraficznego

Przejdz do Galerii >>>