banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

Comiesięczne wybory SUPERKUMPLA

W naszej szkole organizujemy comiesięczne wybory SUPERKUMPLA, czyli osoby, która charakteryzuje się:
● wysokim poziomem kultury osobistej
● aktywnością społeczną w zespole klasowym
● życzliwym stosunkiem do innych uczniów (udzielanie pomocy np. w nauce, pocieszanie)
● podejmowaniem działań na rzecz szkoły i innych (udział w uroczystościach szkolnych, akcjach na rzecz potrzebujących, zwierząt, przyjmowanie na siebie dodatkowych obowiązków)
● umiejętnością rozwiązywania sytuacji trudnych bez agresji i przemocy
● sumiennością w wywiązywaniu się z obowiązków szkolnych

W miesiącu kwietniu tym zaszczytnym mianem zostali wyróżnieni:

W KATEGORII KLAS I-III MATEUSZ ŚWIECH
W KATEGORII KLAS IV-VI PIOTR KWAPIS

Skład Samorządu Uczniowskiego

Skład Samorządu Uczniowskiego
Rok szkolny 2016/2017

Przewodnicząca

Justyna Darmos (kl. VI)

 

Z-ca Przewodniczącej

Paweł Karwasik (kl. VI)

Członek

Magdalena OWCZAREK (KL. V)

Paulina CIŚLIK (KL. IV)

Patryk FLISIAK (KL. VI)

Maciej GRAD (KL. VI)

Weronika DARMOS( KL. I)

Mateusz ŚWIECH (KL. III)

Maksymilian KWIATKOWSKI (KL. II)

Gratulujemy i życzymy ciekawych pomysłów.
Opiekunami Samorządu w roku szkolnym 2016/2017 są nauczyciele - P. Magdalena Bryś i Piotr Iskierka